Martorell

#Primerlespersones

  • Actualitzat:
  • Creat:

En el darrer Ple, els socialistes de #Martorell van votar favorablement a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal pel proper any 2019.

El motiu principal d’aquest  vot favorable ha estat, principalment, la inclusió i acceptació per part de l’equip de govern, de les 10 propostes presentades pel nostre grup; unes propostes pensades amb  l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, especialment, d’aquells col·lectius més desfavorits i desprotegits.

Tanmateix, el contingut de les nostres 10 propostes són:

1. Dotació econòmica nominativa (incloure-la a la partida ja existent ‘Manteniment i inversió via pública’) per tal de posar en marxa un pla de millores per superar les barreres arquitectòniques amb un clar objectiu: millorar la mobilitat i accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

2. Dotació econòmica nominativa (incloure-la a la partida ja existent ‘Manteniment i inversió via pública’) per a la millora de la seguretat viària en diferents carrers del municipi, especialment, en punts situats com a l’avinguda Fèlix Duran i Cañameras (sortides dels instituts Joan Oró i Pompeu Fabra, així com a l’Esplai de Gent Gran de Buenos Aires).

3. Partida pressupostària de nova creació per desenvolupar i posar en marxa un pla d’ocupació, estrictament de gestió municipal, dedicat a l’arranjament d’habitatges destinats al col·lectiu de Gent Gran, sempre amb informe previ dels Serveis Socials Municipals.

4. Partida pressupostària de nova creació ‘Ajuts econòmics per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys’ per facilitar-ne la seva emancipació (caldrà redactar les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva).

5. Augmentar la dotació pressupostària en la partida ja existent ‘Teleassistència domiciliària’.

6. Dotació econòmica nominativa (incloure-la a la partida ja existent ‘Manteniment i inversió via pública’) per millorar l’estat actual dels diferents polígons industrials existents. Es tractaria de programar aquestes millores conjuntament amb el teixit empresarial.

7. Augment de la dotació econòmica en la partida ja existent ‘Conservació i manteniment xarxa clavegueram’.

8. Augment de la dotació econòmica a la partida relacionada amb el servei d’antiplagues i desratització a la via pública i edificis municipals.

9. Partida pressupostària de nova creació per fomentar l’activitat econòmica en locals actualment buits, així com la recuperació de locals inactius.

10. Dotació econòmica nominativa de 15.000 euros (incloure-la a la partida ja existent ‘Ajuts famílies per pagament impostos i taxes’) per a persones titulars del títol de família monoparental, equiparant-les així amb el col·lectiu de família nombrosa.

No cal dir que el nostre compromís és fer un seguiment exhaustiu i rigorós a l’equip de govern  perquè aquestes propostes esdevinguin una realitat.

#PrimerLesPersones